Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2012

gnothiseauton
18:50
Przyjaźń bracie, to nie jest po prostu dobra zabawa, to nie są imprezy do 4 nad ranem, wspólne wakacje. Dla mnie przyjaźń to jest akceptacja po prostu, wszystkiego, w całości, totalnie, ze wszystkimi wadami.
— Magda M.
gnothiseauton
18:50
2534 7656
Reposted fromviolet-hill violet-hill viaodettastoned odettastoned
gnothiseauton
18:50
kurwa. przespałabym się z Tobą
— mam na to ochotę
gnothiseauton
18:49
gnothiseauton
18:49
jestem bezdomna,
ćwiercią piersi oddycham znów
Reposted fromlugola lugola viaodettastoned odettastoned
gnothiseauton
18:49
Librocubicularist
via bluesyemre
gnothiseauton
18:47
Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu.
— Hłasko "Listy z Ameryki"
Reposted fromcynamon cynamon viaodettastoned odettastoned
gnothiseauton
18:46
idzie jesień, zupa posmutniała.
— kadi.soup.io
Reposted fromodettastoned odettastoned
gnothiseauton
18:46
my, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
gnothiseauton
18:45
Tak bardzo chciałabym być Twoją Jedyną Kobietą. Jedyną - rozumiesz?! I wiedzieć, że będę Cię miała jutro, w przyszły poniedziałek i także w Wigilię. Rozumiesz?! Płakałam. Chciałabym być Twoją Jedyną Kobietą. Tylko to...
— Janusz Leon Wiśniewski, Zespoły napięć
gnothiseauton
18:45
Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna


Tak, znowu to zrobię...
— rugwbfKURWAjsejfeg.f
Reposted frompesymista pesymista viaodettastoned odettastoned
18:44
3307 c75b
Reposted fromiKeeta iKeeta viaodettastoned odettastoned
gnothiseauton
18:44
Facet to ma być połączenie romantyka i skurwiela, a nie jakaś tępa pizda.
— no.
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaodettastoned odettastoned
gnothiseauton
18:44
Jak dotąd, dałem tylko jeden dowód odwagi: nie zabiłem się.
— Emil Cioran
gnothiseauton
18:43
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz ma rację
Reposted frometerycznie eterycznie viaodettastoned odettastoned
gnothiseauton
18:43
9049 22b7
Reposted fromretaliate retaliate viaodettastoned odettastoned
gnothiseauton
18:37
Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze?
A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych ...
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
gnothiseauton
18:33
gnothiseauton
18:33
5936 74a8
gnothiseauton
18:26
9283 6b65 500
Reposted fromcarly carly viaearter earter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl